• تلفن جهت اجاره ماشین
    (021) 26122254
    09125886898
    09121022628

  • ساعت کار
    شنبه - پنج شنبه 9 - 19

خدمات ما

اجاره ماشین در فرودگاه

  شرکت رونیکا گشت مفتخر است که خدمات خود را در همه فرودگاه های کشور ارائه دهد
تحویل خودرو در همه فرودگاه های کشور به مشتری