• تلفن جهت اجاره ماشین
    (021) 26122254
    09125886898

  • ساعت کار
    شنبه - پنج شنبه 9 - 19

اجاره ماشین در تهران

لیست قیمت ماشین های اجاره ای

اجاره ماشین بنز

اجاره 24 ساعت: 900000 تومان
اجاره یک هفته: تومان
اجاره یک ماه: تومان

اجاره ماشین بنز

اجاره 24 ساعت: 450000 تومان
اجاره یک هفته: تومان
اجاره یک ماه: تومان

اجاره ماشین BMW

اجاره 24 ساعت: تومان
اجاره یک هفته: تومان
اجاره یک ماه: تومان

اجاره ماشین SL500

اجاره 24 ساعت: 1100000 تومان
اجاره یک هفته: تومان
اجاره یک ماه: تومان

اجاره ماشین کلاسیک

اجاره 24 ساعت: 700000 تومان
اجاره یک هفته: تومان
اجاره یک ماه: تومان

اجاره ماشین BMW - Z4

اجاره 24 ساعت: 750000 تومان
اجاره یک هفته: تومان
اجاره یک ماه: تومان

اجاره ماشین اپتیما

اجاره 24 ساعت: 350000 تومان
اجاره یک هفته: تومان
اجاره یک ماه: تومان

اجاره ماشین لگسوس

اجاره 24 ساعت: 550000 تومان
اجاره یک هفته: تومان
اجاره یک ماه: تومان

اجاره ماشین بنزS500

اجاره 24 ساعت: 1200000 تومان
اجاره یک هفته: 8400000 تومان
اجاره یک ماه: تومان

اجاره ماشین پورشه ماکان

اجاره 24 ساعت: 2000000 تومان
اجاره یک هفته: 14000000 تومان
اجاره یک ماه: 0 تومان

اجاره ماشین پورشه

اجاره 24 ساعت: 900000 تومان
اجاره یک هفته: 0 تومان
اجاره یک ماه: 0 تومان

اجاره ماشین پورشه باکستر

اجاره 24 ساعت: 850000 تومان
اجاره یک هفته: 5950000 تومان
اجاره یک ماه: تومان

اجاره ماشین BMW X4

اجاره 24 ساعت: 1300000 تومان
اجاره یک هفته: 7000000 تومان
اجاره یک ماه: 21000000 تومان

اجاره ماشین لندکروز

اجاره 24 ساعت: 600000 تومان
اجاره یک هفته: 3500000 تومان
اجاره یک ماه: 15000000 تومان

اجاره ماشین پورشه

اجاره 24 ساعت: 350000 تومان
اجاره یک هفته: 2100000 تومان
اجاره یک ماه: 9000000 تومان