• تلفن جهت اجاره ماشین
    (021) 26122254
    09125886898
    09121022628

  • ساعت کار
    شنبه - پنج شنبه 9 - 19

اجاره ماشین در تهران

لیست قیمت ماشین های اجاره ای

اجاره ماشین ماشین عروس Bmw I8

اجاره 24 ساعت: 15000000 تومان
اجاره یک هفته: 80000000 تومان
اجاره یک ماه: 160000000 تومان

اجاره ماشین بنز

اجاره 24 ساعت: 900000 تومان
اجاره یک هفته: تومان
اجاره یک ماه: تومان

اجاره ماشین Bmw 528

اجاره 24 ساعت: 900000 تومان
اجاره یک هفته: 4900000 تومان
اجاره یک ماه: 18000000 تومان

اجاره ماشین BMW

اجاره 24 ساعت: 800000 تومان
اجاره یک هفته: 5000000 تومان
اجاره یک ماه: 18000000 تومان

اجاره ماشین Bmw 630

اجاره 24 ساعت: 600000 تومان
اجاره یک هفته: 4000000 تومان
اجاره یک ماه: 15000000 تومان

اجاره ماشین پورشه ماکان

اجاره 24 ساعت: 3000000 تومان
اجاره یک هفته: 20000000 تومان
اجاره یک ماه: 40000000 تومان

اجاره ماشین BMW - Z4

اجاره 24 ساعت: 750000 تومان
اجاره یک هفته: تومان
اجاره یک ماه: تومان

اجاره ماشین اپتیما

اجاره 24 ساعت: 350000 تومان
اجاره یک هفته: تومان
اجاره یک ماه: تومان

اجاره ماشین لگسوس

اجاره 24 ساعت: 550000 تومان
اجاره یک هفته: تومان
اجاره یک ماه: تومان

اجاره ماشین بنزS500

اجاره 24 ساعت: 1200000 تومان
اجاره یک هفته: 8400000 تومان
اجاره یک ماه: تومان

اجاره ماشین پورشه ماکان

اجاره 24 ساعت: 2000000 تومان
اجاره یک هفته: 14000000 تومان
اجاره یک ماه: 0 تومان

اجاره ماشین پورشه

اجاره 24 ساعت: 900000 تومان
اجاره یک هفته: 0 تومان
اجاره یک ماه: 0 تومان

اجاره ماشین پورشه باکستر

اجاره 24 ساعت: 850000 تومان
اجاره یک هفته: 5950000 تومان
اجاره یک ماه: تومان

اجاره ماشین BMW z4

اجاره 24 ساعت: 900000 تومان
اجاره یک هفته: 560000 تومان
اجاره یک ماه: 15000000 تومان

اجاره ماشین ماشین عروس

اجاره 24 ساعت: 900000 تومان
اجاره یک هفته: 5000000 تومان
اجاره یک ماه: 16000000 تومان

اجاره ماشین لندکروز

اجاره 24 ساعت: 600000 تومان
اجاره یک هفته: 3500000 تومان
اجاره یک ماه: 15000000 تومان

اجاره ماشین پورشه

اجاره 24 ساعت: 350000 تومان
اجاره یک هفته: 2100000 تومان
اجاره یک ماه: 9000000 تومان